IAE OpenIR
浏览/检索结果: 共9408条,第1-20条
条数/页:   排序方式:
一种应用Vc发酵醪液生产氨基酸肥的方法 专利
专利类型: 专利,
作者:  张 颖,倪志龙,杨伟超,张海宏,李春杰,曹桂环,李 慧,史荣久,韩斯琴,徐 慧,张忠泽.
Exopolysaccharide production by an indigenous isolate Pseudomonas stutzeri XP1 and its application potential in enhanced oil recovery 期刊论文
作者:  Zhao, Feng;  Guo, Chao;  Cui, Qingfeng;  Hao, Qinqin;  Xiu, Jianlong;  Han, Siqin;  Zhang, Ying
Bacterial toxicity of exfoliated black phosphorus nanosheets 期刊论文
作者:  Xiong, Zhiqiang;  Zhang, Xuejiao;  Zhang, Siyu;  Lei, Lei;  Ma, Wei;  Li, Dengyu;  Wang, Weidong;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
Bacterial toxicity of exfoliated black phosphorus nanosheets 期刊论文
作者:  Xiong, Zhiqiang;  Zhang, Xuejiao;  Zhang, Siyu;  Lei, Lei;  Ma, Wei;  Li, Dengyu;  Wang, Weidong;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
Intensity and frequency of nitrogen addition alter soil chemical properties depending on mowing management in a temperate steppe 期刊论文
作者:  Wang, Ruzhen;  Zhang, Yunhai;  He, Peng;  Yin, Jinfei;  Yang, Junjie;  Liu, Heyong;  Cai, Jiangping;  Shi, Zhan;  Feng, Xue;  Dijkstra, Feike A.;  Han, Xingguo;  Jiang, Yong
Bacterial toxicity of exfoliated black phosphorus nanosheets 期刊论文
作者:  Xiong, Zhiqiang;  Zhang, Xuejiao;  Zhang, Siyu;  Lei, Lei;  Ma, Wei;  Li, Dengyu;  Wang, Weidong;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
Interactions of polymeric drug carriers with DDT reduce their combined cytotoxicity 期刊论文
作者:  Zhang, Xuejiao;  Lei, Lei;  Zhang, Haiyan;  Zhang, Siyu;  Xing, Weiwei;  Wang, Jin;  Li, Haibo;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
Interactions of polymeric drug carriers with DDT reduce their combined cytotoxicity 期刊论文
作者:  Zhang, Xuejiao;  Lei, Lei;  Zhang, Haiyan;  Zhang, Siyu;  Xing, Weiwei;  Wang, Jin;  Li, Haibo;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
Interactions of polymeric drug carriers with DDT reduce their combined cytotoxicity 期刊论文
作者:  Zhang, Xuejiao;  Lei, Lei;  Zhang, Haiyan;  Zhang, Siyu;  Xing, Weiwei;  Wang, Jin;  Li, Haibo;  Zhao, Qing;  Xing, Baoshan
Divergent composition and turnover of soil organic nitrogen along a climate gradient in arid and semiarid grasslands 期刊论文
作者:  Feng, Jiao;  Turne, Benjamin L.;  Wei, Kai;  Tian, Jihui;  Chen, Zhenhua;  Lu, Xiaotao;  Wang, Chao;  Chen, Lijun
Effects of N fertilization and maize straw on the transformation and fate of labeled ((NH4)-N-15)(2)SO4 among three continuous crop cultivations 期刊论文
作者:  Lu, Caiyan;  Wang, Hongyan;  Chen, Huaihai;  Yuan, Lei;  Ma, Jian;  Shi, Yi;  Zhang, Xudong;  He, Hongbo;  Chen, Xin
Staphylococcal enterotoxin C2 stimulated the maturation of bone marrow derived dendritic cells via TLR-NF kappa B signaling pathway 期刊论文
作者:  Yao, Songyuan;  Xu, Mingkai;  Li, Yansheng;  Zhou, Libao;  Liao, Hui;  Zhang, Huiwen;  Zhang, Chenggang
Does Environment Filtering or Seed Limitation Determine Post-fire Forest Recovery Patterns in Boreal Larch Forests? 期刊论文
作者:  Cai, Wen H.;  Liu, Zhihua;  Yang, Yuan Z.;  Yang, Jian
Precipitation thresholds regulate net carbon exchange at the continental scale 期刊论文
作者:  Liu, Zhihua;  Ballantyne, Ashley P.;  Poulter, Benjamin;  Anderegg, William R. L.;  Li, Wei;  Bastos, Ana;  Ciais, Philippe
Xanthoceraside modulates neurogenesis to ameliorate cognitive impairment in APP/PS1 transgenic mice 期刊论文
作者:  Zhu, Lin;  Chi, Tianyan;  Zhao, Xuemei;  Yang, Lei;  Song, Shijie;  Lu, Qiaohui;  Ji, Xuefei;  Liu, Peng;  Wang, Lihua;  Zou, Libo
Novel Bacillus cereus strain from electrokinetically remediated saline soil towards the remediation of crude oil 期刊论文
作者:  Gao, Yong-chao;  Guo, Shu-hai;  Wang, Jia-ning;  Zhang, Wen;  Chen, Guan-hong;  Wang, Hui;  Du, Jianhua;  Liu, Yanju;  Naidu, Ravi
Xanthoceraside modulates neurogenesis to ameliorate cognitive impairment in APP/PS1 transgenic mice 期刊论文
作者:  Zhu, Lin;  Chi, Tianyan;  Zhao, Xuemei;  Yang, Lei;  Song, Shijie;  Lu, Qiaohui;  Ji, Xuefei;  Liu, Peng;  Wang, Lihua;  Zou, Libo
Occurrence state of co-existing arsenate and nickel ions at the ferrihydrite-water interface: Mechanisms of surface complexation and surface precipitation via ATR-IR spectroscopy 期刊论文
作者:  Wang, Chao;  Cui, Yong;  Zhang, Jinghai;  Gomez, Mario;  Wang, Shaofeng;  Jia, Yongfeng
Xanthoceraside modulates neurogenesis to ameliorate cognitive impairment in APP/PS1 transgenic mice 期刊论文
作者:  Zhu, Lin;  Chi, Tianyan;  Zhao, Xuemei;  Yang, Lei;  Song, Shijie;  Lu, Qiaohui;  Ji, Xuefei;  Liu, Peng;  Wang, Lihua;  Zou, Libo
Occurrence state of co-existing arsenate and nickel ions at the ferrihydrite-water interface: Mechanisms of surface complexation and surface precipitation via ATR-IR spectroscopy 期刊论文
作者:  Wang, Chao;  Cui, Yong;  Zhang, Jinghai;  Gomez, Mario;  Wang, Shaofeng;  Jia, Yongfeng